W naszej ofercie:
 • szkolenia BHP

  i

  kursy zawodowe

 • nadzory BHP

  u pracodawców
 • doradztwo i opinie w zakresie BHP oraz prawa pracy
 • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • przeprowadzanie postępowań powypadkowych
 • pomiary środowiska pracy -

  elektryczne i natężenia oświetlenia
 • pomiary wydatku energetycznego

 • HACCP, GMP, GHP
Tutaj jesteś: Strona główna
Kursy i szkolenia BHP
okresowe dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Terminy szkoleń na 2010 rok; cena 450 zł.

maj - czerwiec

Terminy mogą ulec zmianie

 

Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, którzy na podstawie art. 23711 § 1 Kodeksu pracy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

a)  identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

b)  prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp,

c)  organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

d)  metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych,

e)  ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych,

f)  metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

g)  popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Copyright © 2008 by

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego. Ośrodek Szkolenia Zawodowego WAWEX.


44-300 Wodzisław Śląski, ul. Gawędy 24 Zezwolenie Kuratora Oświaty 304/1992
O firmie | Kursy i szkolenia BHP | Nadzór BHP | Dokształcanie | Dokumenty | Kontakt
Projekt i wykonanie strony www: themedia.pl