W naszej ofercie:
 • szkolenia BHP

  i

  kursy zawodowe

 • nadzory BHP

  u pracodawców
 • doradztwo i opinie w zakresie BHP oraz prawa pracy
 • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • przeprowadzanie postępowań powypadkowych
 • pomiary środowiska pracy -

  elektryczne i natężenia oświetlenia
 • pomiary wydatku energetycznego

 • HACCP, GMP, GHP
Tutaj jesteś: Strona główna

Firma jest związaną stałymi umowami o świadczenie usług wynikających z art. 23711 Kodeksu Pracy z wieloma podmiotami naszego rejonu.

W ramach umowy realizujemy następujący zakres obowiązków:

 • Szkolenie pracowników w zakresie bhp.
 • Sporządzanie okresowych analiz stanu bhp.
 • Bieżące informowanie o stwierdzonych zagrożeniach wraz z propozycjami o sposobie ich usunięcia.
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów bhp.
 • Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bhp w zakresie pomieszczeń pracy i procesów technologicznych.
 • Szacowanie i ocena ryzyka zawodowego na istniejących stanowiskach pracy.
 • Rozeznania w zakresie pomiarów i badań czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz pomoc w ich organizacji i wykonaniu,
 • Udział w opracowaniu wewnętrznych regulaminów, instrukcji i zarządzeń dotyczących bhp.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z bhp.
 • Przeprowadzanie dochodzeniach powypadkowych wraz ze sporządzeniem dokumentacji do ZUS – u i GUS – u,
 • przeprowadzanie ocen zgodności użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych w zakresie spełnienia minimalnych wymagań BHP, wraz z opracowaniem planu doprowadzenia do zgodności,
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bhp.
 • Reprezentowanie na wyraźne żądanie zleceniodawcy przed organami Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie bhp.


Ponadto firma pełni usługi w zakresie:

 • kompleksowe doradztwo w zakresie zatrudnienia młodocianych,
 • doradztwo i obsługa firm w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • opracowywanie „ Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”,
 • analizowanie i ustalanie potrzeb w zakresie wyposażenia budynków i pomieszczeń pracy w podręczny sprzęt gaśniczy, urządzenia gaśnicze i alarmowe,
 • oznakowywanie fotoluminescencyjnymi znakami bezpieczeństwa dróg i wyjść ewakuacyjnych, gaśnic, hydrantów, głównych wyłączników prądu, głównych zaworów gazu itp.
 • pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych,
 • sporządzanie regulaminów pracy i wynagradzania,
 • pomiary wydatku energetycznego na posczególnych stanowiskach pracy
 • doradztwo, opracowanie oraz kompleksowe wdrożenie systemu zdrowej żywności tj. Dobrej Praktyki Produkcyjnej, Dobrej Praktyki Higienicznej oraz HACCP.

 

Copyright © 2008 by

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego. Ośrodek Szkolenia Zawodowego WAWEX.


44-300 Wodzisław Śląski, ul. Gawędy 24 Zezwolenie Kuratora Oświaty 304/1992
O firmie | Kursy i szkolenia BHP | Nadzór BHP | Dokształcanie | Dokumenty | Kontakt
Projekt i wykonanie strony www: themedia.pl